Địa chỉ


Cẩm Thủy - Cẩm Phả - Quảng ninh

Điện thoại


02033.716.162

Email


trungtancktt@gmail.com


TRANG CHỦ Sửa chữa thiết bị nhà máy nhiệt điện Sửa chữa các thiết bị nhà máy vôi hương hải Hoành Bồ