Địa chỉ


Cẩm Thủy - Cẩm Phả - Quảng ninh

Điện thoại


02033.716.162

Email


trungtancktt@gmail.com


TRANG CHỦ Giới thiệu QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TY

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TY

  II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TY

    II. COMPANY HISTORY:

    Năm 2008 thành lập: Công ty Cổ Phần Cơ Khí Trung Tân theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 2203001373 với vốn điều lệ : 2.000.000.000(VND) (Hai tỉ đồng chẵn) do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp.

    Trung Tan Mechanical Engineering JSC has been established in 2008 under Certificate of Business Registration No. 2203001373 with the capital of 2,000,000,000 VND (two billions Viet Nam Dong) by Department of Quang Ninh Investment and Planning.

    Đăng kí thay đổi lần thứ nhất ngày 26 tháng 08 năm 2009 với vốn điều lệ: 9.600.000.000(VND) (Chín tỉ sáu trăm triệu đồng Việt Nam) do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp.

    The first changed Certificate on August 26th 2009 with the capital: 9.600.000.000 VND (nine billions, six hundred millions Viet Nam Dong) by Department of Quang Ninh Investment and Planning.

    Đăng kí thay đổi lần hai ngày 11 tháng 05 năm 2012 với vốn điều lệ : 9.600.000.000(VND) (Chín tỉ sáu trăm triệu đồng Việt Nam) do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp.

    The second changed Certificate on May 11th 2012 with the capital: 9.600.000.000 VND (nine billions, six hundred millions Viet Nam Dong) by Department of Quang Ninh Investment and Planning.

    III. CÁC NGÀNH KINH DOANH CHÍNH:

    III. MAIN BUSINESS SECTORS:

    - Chế tạo thiết bị, phụ tùng cơ khí

    - Production of equipment, mechanical parts

    - Chế tạo kết cấu thép

    - Production of Steel Structure

    - Sửa chữa thiết bị ôtô ngành khai thác mỏ, ngành xây dựng

    - Repair of mining auto, constructing industrial equipment

    - Kinh doanh vật tư thiết bị cơ khí

    - Business of material and mechanical devices

    - Tư vấn và nhập khẩu các loại thép Hardox (Thụy điển), thép 2 thành phần UPX, thép chịu nhiệt, SUS 304, 310, 316...

    - Consultation and import of Hardox steel (Sweden), steel of 2- component UPX, heat resistant steel of SUS 304, 310, 316 ...