Địa chỉ


Cẩm Thủy - Cẩm Phả - Quảng ninh

Điện thoại


02033.716.162

Email


trungtancktt@gmail.com


TRANG CHỦ Giới thiệu Năng lực , thiết bị công ty

Năng lực , thiết bị công ty

V. MÁY CÔNG CỤ, THIẾT BỊ

    Công ty chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng nhằm trang bị công nghệ, kỹ thuật cũng như việc áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng cao nhất yêu cầu của khách hàng.

    Máy móc, trang thiết bị của công ty bao gồm:

    Our company constantly strives to equip technology, engineering as well as the application of the progress of science and technology to improve productivity and product quality to meet the highest requirements of customers.
    Machinery and equipment of the company includ

 

No name
 
                                                                                  Hình.01 Máy Tiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Hình.02 Máy Phay
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Hình.03 Máy CNC
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Hình.04 Máy Bào
 
 
 
                                                                                     Máy doa ngang
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Máy Lốc Tôn
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Máy ép thủy lực 300 tấn
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Máy cắt CNC