Địa chỉ


Cẩm Thủy - Cẩm Phả - Quảng ninh

Điện thoại


02033.716.162

Email


trungtancktt@gmail.com


TRANG CHỦ TIN TỨC/ TUYỂN DỤNG TP Cẩm Phả phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017

TP Cẩm Phả phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017

QNP – Với những đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, 08 đầu năm 2017, kinh tế- xã hội TP Cẩm Phả đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, để phấn đấu đạt chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ đặt ra với TP Cẩm Phả trong những tháng cuối năm còn nhiều thách thức, đòi hỏi các cấp, ngành phải vào cuộc quyết liệt với theo tinh thần chủ đề năm “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”; tạo môi trường đầu tư kinh doanh công khai, minh bạch và thông thoáng.

TP Cẩm Phả xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ để đưa thành phố phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại

TP Cẩm Phả triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo tăng trưởng ổn định

Trong 8 tháng năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng TP Cẩm Phả ước đạt gần 36.700 tỷ đồng, bằng 112,9% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị sản xuất các ngành nông – lâm – thủy sản ước đạt gần 380 tỷ đồng, bằng 102,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Đặc biệt, TP Cẩm Phả là 1 trong 2 địa phương đảm bảo kế hoạch thu ngân sách tỉnh giao trong 8 tháng đầu năm ước đạt 912,1 tỷ đồng, bằng 75,44% kế hoạch tỉnh giao, đạt 68,55% kế hoạch thành phố và tăng 10,58% so với cùng kỳ năm 2016. Các hoạt động văn hóa – thể thao được đẩy mạnh, công tác đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm. Đến nay, tổng số các trường đạt chuẩn Quốc gia là 52/55 trường, đạt tỷ lệ 94,5%. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm…

TP Cẩm Phả huy động nguồn lực triển khai khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu nhằm tạo nên bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn

Đồng thời, TP đã đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, kêu gọi nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư dự án nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao tại xã Cộng Hòa; triển khai di dời, sắp xếp nuôi lồng bè tập trung trên biển theo Quy hoạch, phát huy lợi thế, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn, hoàn thiện thủ tục cấp phép bãi tắm Lương Ngọc, xây dựng trang web quảng bá du lịch của thành phố tại địa chỉ “dulichcampha.vn”; tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và chuyển đổi mô hình quản lý hệ thống chợ trên địa bàn; điều chỉnh Quy hoạch nông thôn mới 3 xã; triển khai xây dựng nông thôn kiểu mẫu và các giải pháp xây dựng nông thôn mới “xanh-sạch-dẹp”; hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét công nhận TP hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. TP Cẩm Phả đã hoàn thiện Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 của 13 phường, tập trung đẩy mạnh việc kiểm tra, duy trì trật tự đô thị, xây dựng, đảm bảo trật tự trên tuyến biển.

Cải thiện môi trường đầu tư, siết chặt kỷ cương hành chính

Ngay từ đầu năm 2017, TP đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn TP và ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6//2/2017 của Chính phủ và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PIC), nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDIC) năm 2017, định hướng đến năm 2020. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quy trình ISO trong tiếp nhận, giải quyết và giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính. Tính riêng 07 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, xã đã tiếp nhận gần 15.600 hồ sơ, trong đó đã giải quyết trước và trong hạn là trên 14.650 hồ sơ, đạt 99,38%. Theo kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, TP Cẩm Phả đứng đầu kết quả xếp hạng (khối địa phương) với kết quả đạt 85,13 điểm (điểm tốt).

Trong 7 tháng đầu năm, Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại các phường, xã đã giải quyết trước và trong hạn là trên 14.650 hồ sơ, đạt 99,38%

Nhằm mục tiêu là nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền phục vụ nhân dân, năm 2017 thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền điện tử và Trung tâm Hành chính công, phấn đấu 100% hồ sơ, văn bản được xử lý trên môi trường mạng (trừ các văn bản mật, sơ đồ, bản vẽ hoặc báo cáo); tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại Trung tâm HCC và thực hiện hiệu quả mô hình “Nụ cười cán bộ, công chức”; thực hiện tốt 5 nguyên tắc và 6 phương châm trong giao tiếp ứng xử hằng ngày, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”.

Tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua sẽ là tiền đề quan trọng để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cẩm Phả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017./.


Thu Minh

Bài viết liên quan