Địa chỉ


Cẩm Thủy - Cẩm Phả - Quảng ninh

Điện thoại


02033.716.162

Email


trungtancktt@gmail.com


TRANG CHỦ TIN TỨC/ TUYỂN DỤNG Quảng Ninh nỗ lực thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế

Quảng Ninh nỗ lực thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế

QNP – Sau hơn 2 năm triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TU về thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực về đổi mới hoạt động của chính quyền và tinh giản bộ máy, biên chế, được Trung ương và nhiều địa phương trong cả nước ghi nhận và đánh giá cao. Với kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Nhân dân xã vùng cao huyện Bình Liêu hăng hái đi bỏ phiếu bầu Bí thư kiêm trưởng thôn.

Nỗ lực từ cơ sở

Để tinh gọn bộ máy, TP Móng Cái đã sắp xếp, tổ chức lại các phòng, ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, đồng thời, sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị thuộc ngành giáo dục, y tế... Cụ thể, thành phố đã thực hiện chuyển đổi mô hình “đầu tư công, quản lý tư” đối với Công trình cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, Trường Mầm non Hoa Hồng; đầu tư xây dựng Trường Mầm non Ka Long theo hình thức “Đầu tư tư - Quản lý tư” đi vào hoạt động từ tháng 6-2016 với cơ sở vật chất khang trang, chất lượng ngày càng được nâng lên; đầu tư Điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu Km3+4 gắn với cảng ICD Thành Đạt (100% kinh phí do doanh nghiệp tư nhân đầu tư, khoảng hơn 300 tỷ đồng). Đồng thời, thực hiện sáp nhập, giảm 2 trường (sáp nhập Trường Tiểu học Hải Xuân I và Trường Tiểu học Hải Xuân II để thành lập Trường Tiểu học Hải Xuân; Trường THCS Bắc Sơn và Trường Tiểu học Bắc Sơn thành Trường TH&THCS Bắc Sơn), 17 điểm trường, 26 nhóm lớp...

Về thực hiện tinh giản biên chế, tổng số CBCCVC, hợp đồng 68, hợp đồng lao động đã giảm từ khi thực hiện Đề án 25 đến nay là 233 người. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền giảm 110 người; khối xã, phường giảm 123 biên chế theo định mức của Trung ương và tỉnh. Ngoài ra, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm 36 người (199/235) so với định mức quy định theo Nghị quyết 55/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Đối với huyện Tiên Yên, sau hơn 2 năm thực hiện “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (Đề án 25), ngành Giáo dục huyện Tiên Yên đã có bước phát triển, khởi sắc mạnh mẽ về chất lượng dạy và học. Cụ thể, đối với việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp, ngành thực hiện ghép các trường cùng cấp trên cùng địa bàn xã có quy mô lớp, học sinh thấp. Mặt khác, ngành thực hiện chuyển học sinh từ các điểm trường lẻ có ít lớp, ít học sinh, giao thông thuận lợi về học tại cụm điểm trường và trường chính với các hình thức học: Bán trú, nội trú; hoặc ghép các lớp khác khối có ít học sinh thành lớp ghép tại cùng một điểm trường (nếu điểm trường đó khó khăn trong đi lại). Sau 2 năm học thực hiện, huyện đã giảm được 1 trường (ghép 2 trường tiểu học tại xã Phong Dụ thành 1 trường); giảm 36 điểm trường (THCS giảm 1 điểm trường, tiểu học giảm 17 điểm trường, mầm non giảm 18 điểm trường); giảm 96 lớp (THCS giảm 12 lớp, tiểu học giảm 84 lớp). Nhờ đó, tỷ lệ học sinh bình quân/lớp tăng từ 12 học sinh/lớp (năm học 2014-2015) lên 16,7 học sinh/lớp (năm học 2016-2017) đối với cấp tiểu học; từ 28 học sinh/lớp lên 32,2 học sinh/lớp đối với cấp THCS.

Quá trình sắp xếp lại cơ sở trường, lớp và thực hiện tinh giản biên chế dẫn đến đội ngũ giáo viên tiểu học, THCS và nhân viên trường học bị dôi dư. Chính vì thế, ngay từ năm học 2014-2015, huyện Tiên Yên đã giải quyết cho 72 giáo viên và 52 nhân viên dôi dư sau sắp xếp theo hướng: Chấm dứt hợp đồng với 45 giáo viên, nhân viên; chuyển đổi vị trí việc làm cho 79 giáo viên tiểu học và nhân viên. Trong đó, huyện chuyển 25 giáo viên nữ tiểu học và 29 nhân viên nữ sang giảng dạy cấp học mầm non; chuyển 25 giáo viên nam tiểu học sang làm nhiệm vụ khác (thư viện, thiết bị, hành chính, văn thư, quản sinh...); giải quyết được 38 trường hợp về nghỉ chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Để đảm bảo các giáo viên, nhân viên đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm mới, huyện Tiên Yên phối hợp với Trường Đại học Hạ Long và Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ mở lớp trung cấp sư phạm mầm non cho 54 người (tháng 9-2014); mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư - hành chính (từ 25-4 đến 17-5-2015) cho 33 người; cử 5 nhân viên (giáo viên nam tiểu học chuyển sang) tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện - thiết bị (từ 15-7 đến 15-8-2015). Mọi chế độ của giáo viên, nhân viên trong suốt thời gian học tập được giữ nguyên như vị trí việc làm trước đây cho đến khi có quyết định chuyển đổi vị trí việc làm chính thức.

Theo đồng chí Vũ Thị Dung, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau hơn 2 năm thực hiện Đề án này, Quảng Ninh đã gặt hái được những kết quả tích cực. Cụ thể việc sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy - một nội dung quan trọng của Đề án 25, Quảng Ninh đã giảm được 4 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 107 phòng, đơn vị, đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương, đó là chưa tính đến việc sắp xếp, thực hiện dùng chung cơ quan tham mưu, giúp việc khối Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở 12 huyện, thị, thành phố. 

Ở cấp xã, Quảng Ninh đã tiến hành nhất thể hóa chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch UBND tại 76 trong số 186 địa phương. Đối với cấp huyện, hai huyện Cô Tô và Tiên Yên nhất thể hóa chức danh này. Ở khu vực thôn bản, khu phố, tỉnh tiến hành nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khu, thôn. Hiện có 1.435 trong số 1.565 trưởng thôn bản, khu phố là đảng viên (đạt 98,2%).

Sau 2 năm học thực hiện Đề án 25 huyện Tiên Yên đã giảm được 1 trường và giảm 36 điểm trường.

Kiên định mục tiêu đã lựa chọn

Tiếp nối những kết quả đạt được, kiên trì thực hiện các mục tiêu của Đề án 25, Nghị quyết số 19-NQ/TU là tinh thần chung của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Riêng trong năm 2017, tỉnh tiếp tục mở rộng rà soát, tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả; từng bước triển khai thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức nhà nước nhưng vẫn bảo đảm chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, lên lương, chế độ bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và các chính sách khác tương tự như viên chức; phấn đấu giảm 1,5% tổng biên chế so với năm 2016.

Đồng thời, trong năm tỉnh tiến hành thí điểm hợp nhất một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của cấp uỷ, chính quyền ở cấp huyện. Cùng với đó là xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm khối Đảng, đoàn thể; sớm thực hiện việc điều chỉnh số lượng các ban quản lý dự án đầu tư cấp tỉnh theo hướng phù hợp với quy định hiện hành, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục nhất thể hóa 100% chức danh, hợp nhất các cơ quan tham mưu cấp uỷ với cơ quan chuyên môn chính quyền có chức năng nhiệm vụ tương đồng sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép. Phấn đấu hết năm 2017, thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại chỗ 100% thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trung tâm hành chính công cấp huyện và liên thông tới 186 xã, phường, thị trấn. Triển khai giai đoạn II, III chính quyền điện tử, rà soát hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên môi trường mạng...

Song song với đó, tỉnh sẽ đề xuất với Trung ương cho Quảng Ninh thí điểm hằng năm HĐND tỉnh thông qua tổng biên chế công chức và hợp đồng 68 cả khối Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể. Quyết tâm không tuyển dụng mới ở những nơi đang có dự kiến sắp xếp; từng bước triển khai thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức nhà nước, nhưng vẫn bảo đảm chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, lên lương, chế độ bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và các chính sách khác tương tự như viên chức; nâng dần tỷ lệ tuyển dụng cán bộ từ nguồn cán bộ chất lượng cao, ưu tiên đối tượng đã được đào tạo, bồi dưỡng từ Vườn ươm khởi nghiệp...

Mới đây, khi về làm việc với BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã nhiệt liệt biểu dương quyết tâm kiên trì đổi mới và kết quả rất ấn tượng của Quảng Ninh qua một thời gian thực hiện Đề án 25. Tinh thần của Đề án hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản bộ máy, biên chế. Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định, việc đổi mới hệ thống chính trị sẽ có tác động tích cực đến đổi mới kinh tế, tạo sự chuyển biến đồng bộ, hiệu quả. Quảng Ninh cần chủ động phối hợp với các thành phố lớn trong cả nước để trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện. Ban Tổ chức Trung ương trao đổi với các bộ, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn và tích cực phối hợp sâu rộng, hiệu quả, thực chất, chủ động hơn với địa phương, để giúp Quảng Ninh trở thành mô hình điểm của cả nước.

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng chỉ rõ, một trong những nguyên nhân dẫn đến giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, suy giảm lòng tin của nhân dân là do “tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả”. Do vậy, với những gì Quảng Ninh đã và đang làm đã cho thấy đề án đã có những bước đi đúng và trúng với chính sự vận động của cuộc sống và được nhân dân đồng tình, ủng hộ./.

 

 


Nguyễn Văn Điệp

Bài viết liên quan